youtube logo

 
 
 
 
 
 
שירות YouTube מציע באתר שלו מגוון משאבים מקוונים שנועדו לעזור למשתמשים אשר רוצים לדווח על סרטון פוגעני, הסרת סרטון, פגיעה בפרטיות, הסרת סרטון של קטין, פגיעה בזכויות יוצרים ועוד.

על מנת להבטיח שהתלונה שלכם תועבר לגורם המתאים ביותר, מומלץ לעיין בקישורים למטה כדי לקבל מידע נוסף על מדיניות התוכן של YouTube, וכדי ללמוד כיצד לדווח לצוות של YouTube. המידע נועד לעזור לך להבין טוב יותר את מצבך, וכן להסביר כיצד לדווח על תוכן בעייתי.

פגיעה בפרטיות: אם אתה מוטרד מהפרה אפשרית של פרטיות, בקר בכתובת:
דווח על מתחזה: אם אתה סבור שמשתמש אחר מתחזה לך, לילד שלך, או למישהו אחר שאתה האפוטרופוס שלו – תוכל להגיש בקשת הסרה בגין התחזות, כאן:  https://support.google.com/youtube/bin/request.py
 
זכויות יוצרים: אם אתה סבור שאתה הבעלים של זכויות היוצרים על התוכן המסוים, תוכל להגיש תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים. למידע נוסף כיצד להגיש תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, בקר בכתובת: 
מרכז הבטיחות של יוטיוב: לבעיות אחרות בנושא האפשרויות לשימוש לרעה או בעיות בטיחות, בקר במרכז המדיניות והבטיחות של יוטיוב: