הגדרות לצילום בסמארטפון ללא תגיות GPS .


הגדרות לאייפון - סדר פעולות:
1. כניסה לתפריט הגדרות
2. כניסה לתפריט פרטיות.
3. כניסה לתפריט שירותי מיקום.
4. בתפריט שירותי מיקום יש לסגור את האפשרות למצלמה .

ראה צילום סדר הפעולות:

הגדרות לאנדרואיד - סדר פעולות:
1. הדלקת המצלמה
2. בתפריט המצלמה להכנס להגדרות
3. לחפש תגית GPS ולכבות. (בחלק מסוגי המכשירים ברירת המחדל של המכשיר היינה כבוי).

הערה: ההגדרות משתנות בסוגי המכשירים השונים . לסיוע ועזרה ניתן לפנות דרך 
צור קשר באתר.

ראה צילום סדר הפעולות: